Dirty Zone

English Below

Nơi tổng hợp tất cả những thứ bệnh hoạn, bẩn bựa nhất có thể, từ video đến những câu từ, và những hình ảnh uy tín nhất có thể… Thưởng thức đi các ông, nếu không chịu được thì ra trang chủ mà nghe nhạc nhớ.

A place where all the sickest, dirtiest things possible, from videos to words, and the most prestigious images possible … Enjoy, if you can’t bear it, go to the homepage. listen to music.

Dirty Talks ở đây -> Hí Ae

Ái Chà Chà <- Dirty Videos ở kia

Buổi sáng không cà phê của các nhân vật hoạt hình. Bạn giống nhân vật nào  nhất? - Nguyễn Thị Nguyệt